INFORMATION TECHNOLOGY

PRODUCTS AND SERVICE

FMS-ИЙН ТУХАЙ

Fleet Management Solutions FMS) нь эрчим хүч, засгийн газар, төрийн бус байгууллага, барилга байгууламж, уул уурхай болон ложистикийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийг GPS-ийн хөдөлгөөнт хянах төхөөрөмж болон түүний системээр хангадаг. FMS-ийн GPS хянах шийдэл нь тээврийн хэрэгслийн хянах төхөөрөмж, өгөгдөл дамжуулах хиймэл дагуулын хугацаа, суурилуулалт болон ашиглалттай холбоотой мэргэжлийн үйлчилгээг бүрэн дүүрэн авах вэбэд суурилсан аппликэйшнийг багтаасан юм.

Бүх төрлийн хиймэл дагуулын технологи

FMS нь тээврийн хэрэгслийн өгөгдлийг дамжуулах үүрэн холбооны технологийн хязгаарлагдмал байдлаас үл хамааран GPS-ийн технологийг хоёр талын хиймэл дагуулын холбоо болон вэбэд суурилсан өгөгдлийг хүлээж авч, хүргэдэг Хөдөлгөөнт Хэрэгслийн Менежментийг системийг хослуулсан.